måndag 5 januari 2015

#181 Länge sedan (9/365)

Grundläggning

Det var en gång en bit mark i den lilla staden som låg alldeles orörd och fri. Folket i den lilla staden tyckte om den lilla biten mark där den låg i utkanten av bebyggelsen. De brukade gå förbi och titta på den, beundra den och njuta av dess grönska om sommaren. De lät djuren beta där och allt var frid och fröjd.

Men så en dag kom en främling och frågade borgmästaren om han fick köpa biten av mark där i utkanten av bebyggelsen. Borgmästaren tänkte en stund. Han var en godhjärtad man och visste att invånarna i den lilla staden tyckte mycket om biten mark. Han var också en borgmästare med ont om pengar i stadskassan. Därför lät han främlingen köpa biten mark i utkanten av bebyggelsen i den lilla staden för en liten summa silvermynt.

Protesterna från invånarna i staden blev högljudda och många. Hur kunde borgmästaren tillåta en sådan förstörelse av den lilla staden? Detta gick bara inte an! Men främlingen brydde sig inte om protesterna och snart låg grundstenarna på plats. Timret var strax därefter på plats och snart stod där en helt ny byggnad. Den lilla biten mark var borta för all framtid.

Allt detta kan ha utspelats för länge länge sedan. 

#181 Länge sedan - Detta var en gång en byggarbetsplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar