måndag 29 juni 2015

#359 Älvstrand (110/365)

Finalen

Vattnets kretslopp. Det är fantastiskt. Det är nästan magiskt. Och i det här fallet så påtagligt nära. Här tar resan slut. Här tar den sin början. Bara en smal liten sandremsa skiljer det friska kalla flodvattnet från havets påsamlade mineralrester. Blandningen sker och snart ser man nya moln på himlen när resan börjar igen.

#359 Älvstrand - eller flodstrand. Med havet i bakgrunden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar