lördag 5 september 2015

#226 Plockmat (144/365)

Hårda nypor

När allt kommer omkring går livet ofta ut på att äta eller ätas. Med detta i åtanke får ordet en helt ny innebörd.

#226 Plockmat - var och en tar det som ser gott ut

1 kommentar: